Skjuvtest

Skjuvtest innebär att teststycket utsätts för en skjuvspänning genom att applicera en dragbelastning axiellt mot de två överlappande materialen.

Exempel på testmetoder:

  • ASTM D1002 – 10 -Standard Test Method for Apparent Shear Strength of Single-Lap-Joint Adhesively Bonded Metal Specimens by Tension Loading (Metal-to-Metal)
  • ASTM D5868 – 01 – Standard Test Method for Lap Shear Adhesion for Fiber Reinforced Plastic (FRP) Bonding
  • ISO 4587 – Adhesives — Determination of tensile lap-shear strength of rigid-to-rigid bonded assemblies