Vattenbaserade limmer

Vattenbaserade limmer består av en emulsion (ämnen som ej blandar sig lätt) av vatten och ett häftämne t.ex. EVA (EtylVinylAcetat). Efter applicering så dunstar eller absorberas vattnet och kvar blir häftämnet på ytan. Det tar oftast ganska lång tid (>10min) innan vattnet absorberats eller dunstat.