Välja Tejp/lim

När du ska välja lämplig produkt att sammanfoga med så finns det några grundläggande faktorer att tänka på.

Det första man behöver veta är vilka material man ska sammanfoga. Dels för att välja en produkt som fäster bra till båda ytorna och dels för att kunna hantera egenskaper såsom exempelvis termisk expansion.

Det andra är vilken typ av miljö som fogen kommer att utsättas för. Är det inomhus eller utomhus, kommer fogen att utsättas för höga/låga temperaturer, komma i kontakt med kemikalier, lågt/högt tryck etc.

Det tredje man behöver tänka på är hur stark lim/tejp behöver vara. Ska det tåla en hög statisk last, ska det vara stöttåligt, tåla vibrationer etc.

Det fjärde är hur stor yta som ska sammanfogas. För en stor plan yta kan ett spraylim eller en tunn dubbelhäftande tejp vara lämplig. För en liten yta där det samtidigt krävs styrka kan ett epoxilim vara lämpligt.

Det femte är hur tjock limfogen ska vara. Om ytorna är plana och materialen har liknande utvidgningskoefficient så kan en tunn lim/tejp-fog vara lämplig. Om man har stora toleranser eller materialen har stora skillnader i utvidgningskoefficient kan en tjock lim/tejp-fog vara lämplig.

Det sjätte är hur snabbt man vill att limmet ska börja härda eller tejpen ska sätta sig. Om man har en komplex limning som tar tid så vill man ha ett lim med lång öppentid. Om man däremot har en liten yta som inte kräver en speciellt stark fog och har små toleranser kan en dubbelhäftande tejp vara ett bra alternativ.

När man har gått igenom dessa grundläggande steg så har man ett bra underlag för att gå vidare med val av lämplig produkt.