Trä

Ett av de äldsta materialen som använts vid sammanfogning är trä. Traditionellt sett har trä skurits till för att sammanfoga olika delar, senare kom spik och bult att användas. De första limmerna som användes för att sammanfoga trä var animaliska limmer. Numer finns en hel uppsjö med limmer för att sammanfoga olika typer av träkonstruktioner