Strukturella limmer

Strukturella limmer är de starkaste limmerna. Det finns flera olika typer, de vanligaste är epoxy- följt av akrylat- och polyuretan- limmer. Alla dessa limmer genomgår en kemisk härdningsprocess för att uppnå sin styrka. Normalt sett ligger dragstyrkan på över 7MPa.