Spraylimmer

Spraylim är som det hörs på namnet ett lim som sprayas ut på en yta. Innehållet i cylindern består av en blandning eller dispersion av lösningsmedel och lim tillsammans med en drivgas. När limmet sprayas ut börjar lösningsmedlet dunsta och efter en viss tid (sekunder eller minuter) återstår endast ett klibbigt lim. Då är detdags att sammanfoga materialen. Det är viktigt att man låter lösningsmedlet dunsta innan man sammanfogar materialen, annars riskerar man att lösningsmedel fastnar i limfogen.