SMP och MS-polymer limmer

SMP (Silane Modifierad Polymer) och MS (Modifierad Silikon) Polymer är en familj elastiska limmer som finns i enkomponents eller tvåkomponents utförande. Enkomponents härdar med fukt medan tvåkomponents härdar genom att blanda in en aktivator.