Slipning/blästring

Slipning och blästring kan ha två syften vid förbehandling innan limning. Dels så kan det ta bort beläggning och svaga ytskikt såsom oxidskikt (rost) och dels så kan det ge limmet eller tejpen en större area att fästa mot. Det är viktigt att man tvättar ytan både innan och efter slipning för att inte gnugga in föroreningar i ytan och avlägsna det som slipats bort.