Provning

För att säkerställa att en tejp eller limfog kommer att fungera i sin tilltänkta applikation finns det en hel del testmetoder att ta till. Testmetoderna är ofta utfärdade av ett standardiseringsorgan, antingen ett internationellt ex. ISO (International Organization for Standardization) eller ett nationellt ex. ASTM (American Society for Testing and Materials). Det finns även testmetoder utfärdade av företag inom t.ex. flyg och bilindustrin för speciella ändamål.