Primning

En primer kan ha olika användningsområden. Dels kan den användas för att skydda en yta mot korrosion, s.k. antikorrosionsprimer. Dels kan den användas för att förbättra vidhäftningen mot en svår yta, s.k. vidhäftningsprimer.