Polypropen

Polypropen (PP) är en av de vanligaste termoplasterna och den näst vanligaste handelsplasten efter Polyeten. Den används alltifrån avloppsrör till medicin-applikationer. PP har låg ytenergi och är ett svårlimmat material. De limmerna som fungerar bäst på PP är Lösningsmedelsbaserat lim, 2-k akrylatlim, Smältlim och Snabblim. Vad gäller tejper så fungerar gummibaserade häftämnen bäst men även modifierade akrylhäftämnen kan fungera.