Polykarbonat

Polykarbonat (PC) är en vanligt förekommande termoplast. Den är amorf i sin struktur. Polykarbonat har relativ hög ytenergi och brukar normalt sett inte vara svår att få vidhäftning till. På grund av sin förmåga att sprutformas och maskinbearbetas så har den ett väldigt brett användningsområde i industrin. På grund av sin isoleringsförmåga, värmetålighet och flambeständighet är den vanligt förekommande inom både elektronik och byggindustri. Den är även vanligt förekommande i flyg- och bil- industrin.