Polyeten

Polyeten är den vanligast förekommande plasten. Det finns många typer av polyeten, några exempel är Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE), High-density polyethylene (HDPE) och Low-density polyethylene (LDPE). Exempel på användningsområden är Polyeten har generellt bra beständighet mot starka syror och baser och absorberar ej vatten. Alla typer av polyeten har låg ytenergi och är svårlimmade. De limmerna som fungerar bäst på PE är Lösningsmedelsbaserat lim, 2-k akrylatlim, Smältlim och Snabblim. Vad gäller tejper så fungerar gummibaserade häftämnen bäst men även modifierade akrylhäftämnen kan fungera.