Metall

Gemensamt för de flesta metaller är att de är relativt enkla att få bra vidhäftning till. Dock gäller det att förstå hur de påverkas av omgivningen t.ex. korrosion och hur man förbereder dem innan man tejpar eller limmar dem för att förbanden skall klara tidens tand.

Gemensamt för de flesta metaller är att de är relativt enkla att få bra vidhäftning till. Dock gäller det att förstå hur de påverkas av omgivningen t.ex. korrosion och hur man förbereder dem innan man tejpar eller limmar dem för att förbanden skall klara tidens tand.

grid, wire mesh, stainless rods