Material

En utmaning som många företag numera ställs inför är att sammanfoga material med väldigt olika egenskaper. För att dessa fogar ska vara hållbara och kunna stå emot olika belastningar, temperaturförändringar och krävande miljöer krävs att man förstår vilken sammanfogningsmetod som fungerar bäst för respektive materialkombination.