Lim eller klister är samlingsnamnen på det bindemedel i flytande form som används för att foga tillsammans två eller flera fasta kroppar (limförband).

Källa: Wikipedia.se

De starkaste limmerna uppnår sin styrka genom en kemisk härd-process. Denna process gör så att limmet blir starkare än i sin ursprungliga form. De vanligaste typerna av härdprocess är att blanda två komponenter, tillsätta värme till limmet eller använda fukt från luften för att härda limmet.

 

Det finns även limmer som inte härdar, dessa är vanligtvis svagare än de härdande limmerna. De vanligaste är smältlim och kontaktlim.