Gummi

Gummi kan vara naturligt förekommande latex och kallas då naturgummi eller också syntetiskt framställd från petroleum och kallas då syntetgummi.