Förstörande provning

Förstörande provning innebär att man stressar en tejp eller ett lim på något sätt tills antingen tejp/lim eller materialet som sammanfogats går sönder. Det finns många olika typer av tester där man undersöker olika egenskaper.

Exempel på tester:

  • Dragtest (Tensile test) – Används bl.a. för att undersöka ett lims dragstyrka, elasticitetsmodul och poisson-tal.
  • Skjuvtest (Shear test) – Används bl.a. för att undersöka ett lims skjuvstyrka och skjuvmodul. Det används även för att undersöka tejp/lims vidhäftning mot olika material.
  • Fläktest (Peel test) – Används oftast för att testa vidhäftning av enkel eller dubbelhäftande tejp mot olika material.