Förbehandling

När en yta ska tejpas eller limmas krävs det oftast en förbehandling för att få en bra vidhäftning.