Enkelhäftande tejper

Enkelhäftande tejp består av ett ryggmaterial i t.ex. papper plast eller metall och ett häftämne som applicerats på ryggmaterialet.