Energimetoder

För att göra det möjligt att sammanfoga en del svårlimmande material som exempelvis Polyeten, Polypropen och Nylon kan det vara en bra idé att förbehandla materialen med en energimetod. Det finns i huvudsak tre olika metoder: Plasmabehandling, coronabehandling och flambehandling. Gemensamt för alla metoder är att de påverkar ytskiktet av materialet och ökar ytenergin och gör därmed materialet lättare att limma.