Elastiska limmer

Elastiska limmer är som hörs på namnet väldigt elastiska. De vanligaste typerna är silikon, polyuretan (PU) och silan modifierad polymer (SMP). Dessa kan vara av enkomponents typ, då härdar de med fukt, eller tvåkomponents, då härdar de med en annan kemikalie.