Användningsområden silikonlim

Silikonlim används framförallt i applikationer där det behövs en elastisk limfog i kombination med hög temperaturtålighet, bra kemikaliebeständighet samt bra UV-beständighet.
Exempel på användningsområden:

  • Limning och tätning av glaspartier i byggkonstruktioner.
  • Limning och tätning av fordonskomponenter som kräver kemikalie- och temperatur- resistens.
  • Limning och inkapsling av elektriska komponenter och kretskort.
  • Limning och inkapsling av komponenter som används i implantat i människokroppen.