Användningsområden Polyuretanlim

Polyuretanlim används framförallt där det behövs ett elastiskt lim i kombination med medel till hög styrka, god miljötålighet och ett relativt lågt pris.
Exempel på användningsområden:

  • Limning och tätning av rutor på fordon
  • Limning och tätning av komponenter i byggnader.
  • Limning och tätning av delar i marina applikationer.