Accelererad åldring

Det finns en hel uppsjö av åldringstester för tejp och limfogar. De flesta går ut på att simulera olika scenarion och få en uppfattning om hur fogen klarar sig över tid. De vanligaste parametrarna man undersöker hur tejp eller lim klarar är temperatur, luftfuktighet och UV-ljus. Vanligtvis använder man sig av en klimatkammare, där man kan reglera temperatur och fuktighet samt ställa in olika cykler. Om man ej har tillgång till klimatkammare kan man använda sig av en ugn och en frys. Mer långvariga UV-tester kan även utföras i utomhusklimat

Exempel på standarder:

  • ISO 9142 Adhesives — Guide to the selection of standard laboratory ageing conditions for testing bonded joints
  • ASTM D1183 Standard Practices for Resistance of Adhesives to Cyclic Laboratory Aging Conditions
  • ASTM D904 – 99 Standard Practice for Exposure of Adhesive Specimens to Artificial Light