ABS

ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) är en vanligt förekommande termoplast. Den är amorf i sin struktur och har därför ingen fast smältpunkt. ABS har relativt hög ytenergi och brukar normalt sett inte vara svår att få vidhäftning till. På grund av sin förmåga att sprutformas och maskinbearbetas så har den ett väldigt brett användningsområde i industrin. Den används t.ex. i extruderad form som printmaterial i 3D-printrar, formgjutna delar för fordonsbeklädnad, LEGO-bitar, musikinstrument, hjälmar, hörselkåpor mm.